Hyppig rusbruk blant personer med psykose

Over halvparten av de med førstegangspsykose, har brukt narkotiske stoffer. Det viser tall fra Tips-prosjektet. Rask behandling ser ut til å redusere symptomene på sykdommen.