Suldal møtte soga

Eigen historie, eigne tekstar, eigen musikk og 140 amatørskode— spelarar. Det er kjerna i spelet «Suldal møter Soga», som fylde det nyopna kulturhuset i helga.