Sandnes-rådmannen frykter rettssak

Kommunaldirektørene i Sandnes reagerer kraftig på at de nyelederstillingene skal utlyses eksternt. For å unngå konflikt, vilrådmannen love dem jobb som kommunalsjefer.