Kanskje på flyttefot

EGERSUND: Statuen av Johan Feyer, fayancefabrikkens grunnlegger i Egersund, blir kanskje flyttet noen meter i løpet av nærmeste tid. I det minste ble planene luftet i forbindelse med flytting av Egersund Fayancemuseum til fabrikkens opprinnelige bygg i Egersund sentrum.