Etterlyser bydelspoliti på Tasta

Tasta bydelsutvalg er bekymret for de unge i bydelen. I et brev til ordføreren ber de om å få bydelspolitiet tilbake.