Sirdal vil tette smutthullene

Oppskriften i Aftenbladet på hvordan man kan omgå boplikt for helårsboliger, ble drøftet på et ledermøte i Sirdal kommune i går.