Sosialen skal fortsatt betale strømmen

Sosialklienter i Stavanger skal fortsatt kunne levere strømregningen sin til sosialkontoret.