- Bykjernen må tilpasses privatbilene

Næringslivet i Sandnes sentrum trenger forutsigbarhet i betydningenstopp i veksten av detaljhandel på Lura. Samt mindre bilkøer ogflere parkeringsplasser.