- Dramatisk for lostilbudet hvis mange skip fritas

— Dersom alle skip mindre enn 3000 brutto tonn skal fritas for losplikt, vil norske loser miste halvparten av alle sine oppdrag og over 100 millioner kroner av losinntektene forsvinner.