Fire blir oppsagt i Kirken?

Da Sandnes kirkelige fellesråd i vår vedtok å sentralisere kontortjenestene, fikk sekretærene garanti om fortsatt jobb. Nå blir garantien trolig annullert.