Gunstig utvikling for strømsituasjonen

Det blir stadig mindre vann i kraftmagasinene. Likevel utvikler strømsituasjonen seg gunstig i forhold til i fjor på denne tida.