Vil beholde lensmannskontor

TIME: Time-rådmannen vil ikke uten videre godta at Bryne blir hovedsete for en ny politienhet på Jæren: