Barnehagetallene i Stavanger spriker

Den ferske barnehageundersøkelsen konkluderer med behov for 1000 nye barnehageplasser i Stavanger. Likevel var det i høst bare 528 navn på venteliste til de kommunale barnehageplassene.