En bit av verdens beste turveinett i byområde

Nå kan du gå langs sjøen fra Hinnastranda til Vaulen badeplass på ny gang— og sykkelvei.