Håper på riksvei-kulvert

Sandnes-politikere vil ikke uten videre gi slipp på kulvert som bompengeprosjekt gjennom Strandgata.