Sentrum blir lurt

Næringsdrivende Torgrim H. Idland etterlyser regnskap for hva midlene i det kommunale parkeringsfondet brukes til.