Oppklarte tre av ti forbrytelser

Antall anmeldte forbrytelser gikk ned med 7,4 prosent i Rogaland politidistrikt første halvår i år. Problemet for politiet er at bare 30,7 prosent av lovbruddene blir oppklart. Det er et godt stykke under landsgjennomsnittet på 36,1 prosent.