KrF framskynder Medhaug-drøfting

Fylkesleder Kari Austerheim Silde har ingenting imot å framskyndeneste fylkesstyremøte til begynnelsen av august. På grunn avMedhaug-saken.