Jakter på «krasj-tyvene»

I løpet av de siste par månedene har det vært åtte tilfeller avinnbrudd der en stjålet bil er kjørt inn gjennom inngangspartiet påen butikk. Tyvene går etter tobakksvarer. I går natt skjedde detigjen på Shell-stasjonen i Randabergveien i Stavanger. Politiettror det er de samme tyvene som står bak.