Garanterer for tryggheten

Stasjonssjef Kristian Vik Kyllesø vedgår at det finnes en uro og en del frustrasjon ved Sandnes politistasjon. Verken den eller knappheten på ressurser, som er utgangspunkt for uroen, skal gå ut over det å løse politioppgaver i byen. Det garanterer han.