Farten skal ned

Den første permanente lystavlen som viser at du kjører over lovlig fartsgrense, er på plass på motorveien sør for bomstasjonen på Forus.