Skjenkerefs til Dickens og Cobra

Skjenkekontrollen møtte åpenbart berusete personer som fortsatt fikk øl på Dickens og Cobra under en kontroll i april. Rådmann Ole Hetland innstiller på skarpe advarsler til begge steder.