Vil ha statsadvokaten til Bergen

Førstestatsadvokaten i Rogaland, Harald L. Grønlien, stiller segtotalt avvisende til å legge ned statsadvokatkontoret i Rogalandfor flytte hele virksomheten over til Bergen.