- Fjerne eiere mangler forståelse

— Flyttingen av det tunge vedlikeholdet i Astec Helicopter Services fra Sola til Skottland viser at de utenlandske eierne ikke begriper hva som foregår innen norsk oljevirksomhet, hevder LO-representant.