Ingen krise for Skjærpe

— Jeg vil ikke at dette skal bli noe sosietetssak, for sånn er jeg ikke.