En muuunter muuusikal

Et stykke med ku-mor, spen-ing og møe kjærlighet har i grunnen alt man kan forlange.