Drømmer om å drive hybelhus for husløse

Tor Åge Sæløen kjempet seg ut av rusmisbruket. Nå vil han og konaKirsti leie ut billige hybler til husløse. Men først må politikereog byråkrater overtales.