Meir til omsorg

Budsjettforslaget frå Krf, Ap og Sp, som saman har fleirtal i kommunestyret, aukar blant anna løyvingane til barnevern, spesialundervisning og kulturskulen i Gjesdal. Kulturskulen får 40.000 meir og dei to andre formåla får kvar 100.000 meir i året.