Sandnes støttar Strax-hus

Rådmannen i Sandnes støttar opprettinga av eit dagsenter med helsetilbod for rusmisbrukarar. Pårørande som har tatt initiativet til det interkommunale tilbodet, jublar.