Dagens skjenkeregler i Stavanger

Skjenkereglene i Stavanger er ikke alltid like enkle å forstå.