Graving på Sunde

Stavanger kommunes plan— og anleggsavdeling har startet legging av ny overvannsledning til Hafrsfjord ved Malthaugbrautene-Syftesokbakken. Dagens ledning har ikke har stor nok kapasitet.