Skjerper kampen mot narkotika

Sandnespolitiet skårer dårlig på oppklaring av forbrytelser. Men når det kommer til å nå delmål, blir Stavanger-politiet overkjørt av lillebror.