Sandnesfirma skal redde militærleir

Sandnes-firmaet Novitas har fått i oppdrag å overbevise Forsvaret om at militærleiren Haslemoen i Hedmark ikke bør avfolkes.