Vil heller ha bøkeallé

Parksjef Torgeir Sørensen er oppgitt over Riksantikvarens innvendinger mot planene om fornyelse i Parken.