Foreldre må være veivisere

Gi aldri barn under 18 år alkohol. Sørg for å gi barna en daglig dose oppmuntring.