Oljesøl i Byfjorden

Brannvesenet og Havnevesenet arbeidet i morges med oljesøl som griset til langs Kalhammaren.