Med foss for baugen

Han er ikke i slekt med en av tidenes mest kjente jærbuer, RagnvaldSkjærpe. Det bare virker slik.