- Ikke ulovlig porno

— Phillips' overvåking av de ansatte er i tråd med Datatilsynets retningslinjer.