Vil overvåke venterommet

Overvåking av venterommet ved hjelp av video, flytting av oppbevaringsboksene, fjerning av spilleautomatene og flere kontorer i 2. etasje. Dette er tiltak som NSBs eiendomsavdeling nå vil iverksette for å skape bedre forhold for de reisende på Ruten.