Seks etasjer i Tastagata

Tre blokker på seks etasjer i Tastagata passerte kommunalstyret for byutvikling i går.