Kald skulder til misbrukere

Næringslivet i Kongsgata har ingenting til overs for planene om å etablere helsestasjon for rusmisbrukere i flyktningeseksjonens gamle kontorbygg.