Benskjørhet kan oppdages tidligere

Som et ledd i forebygging av benskjørhet har geriatrisk avdeling ved Sentralsjukehuset fått en etterlengtet benmasse-måler.