Sykehusmuseum søker nytt fotfeste

«Den kombinerede Indretning» ønsker å bli en fagavdeling under Stavanger Museum. Det private sykehusmuseet trenger fastere grunn å stå på.