Oldtidsbarnehage på Forsand

I år får alle ungar barnehageplass i Forsand, men på sikt er det framleis aktuelt å byggja oltidsbarnehage i Fortidslandsbyen Landa.