- Selger varme, ikke elektrisitet

— Det er riktig at eieren av varmesentralene bestemmer hvem strøm, olje eller gass skal kjøpes fra.