Drivstoff til gassferje klart om eitt år

Arbeidet med bygging av ein fabrikk for produksjon av flytande gass (LNG) blei i går sett i gang i regi av Gasnor på Karmøy