Det skal myldre i Egersund

Mye hoper seg opp i løpet av to uker, men ingen kan lenger beskylde Egersund for å være en stille sommerby.