Debatt om Israel-debatt

Bystyret i Sandnes nektet å stemme over hvorvidt kommunen skulle oppfordre innbyggerne til å boikotte israelske varer. Det var Håvard Ryan fra Rød Valgallianse som foreslo en slik boikottoppfordring på grunnlag av de siste ukers krigshandlinger i Midtøsten.