Kritisk blikk på fritidsordningen

Nettverket for skolefritidsordningen (SFO) er kritisk til manglende retningslinjer. Kommunene slipper for lett unna med billige og dårlige løsninger. Nå kan det bli endringer.