Kjøttsalg via avisannonser

I frustrasjon over lave priser på spesialkjøtt går Magnus ogSolveig Hovda nye veier til markedet. De selger edelgris ogAngus-okser stykkevis og delt gjennom annonser i lokalaviser.